cech_biuro_rachunkowe.jpg
RZEMIEŚLNICZA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Drukuj

     O tym, że Urząd Skarbowy w Pułtusku jest przyjazny przedsiębiorcy wie niemal każdy członek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Kolejnym przykładem dobrej współpracy Cechu i Urzędu Skarbowego w dziedzinie  podnoszenia poziomu wiedzy o przepisach prawa podatkowego był pierwszy w tym roku  wykład Rzemieślniczej Akademii Umiejętności.

     Wysoki poziom szkolenia zapewnił udział specjalistów z Urzędu Skarbowego w Pułtusku w osobach: Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego p. Barbary Kalinowskiej; Kierownika Referatu Czynności Sprawdzających P. Moniki Trawińskiej, Starszego Komisarza Skarbowego P. Gabrieli Fabisiak i Starszego Referenta P. Rafała Kaźmierczaka.

AKADEMIA

     W trakcie szkolenia licznie zgromadzeni rzemieślnicy, przedsiębiorcy i kupcy, a także zaproszeni na spotkanie przedstawiciele firm niezrzeszonych w Cechu – mieli okazję dowiedzieć się o niezmiernie ważnej dla każdego podatnika problematyce, a mianowicie:
I. Zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych:

 1. Opodatkowanie wypłat z ZFŚS.
 2. Zmiana zasad zaliczania w koszty uzyskania przychodów wpłat na fundusz szkoleniowy.
 3. Nowe zasady rozliczania kosztów prac rozwojowych.
 4. Wyższy limit jednorazowej amortyzacji.
 5. Zaliczka za grudzień 2010 r.
 6. Sprzedaż świadectw energetycznych.
 7. Zwolnienia dla środków unijnych z Banku Gospodarstwa Krajowego.
 8. Praktyki absolwenckie.

II. Zmianach w podatku od towarów i usług:

 1. Zmiany w zakresie miejsca świadczenia usług i momentu powstania obowiązku podatkowego.
 2. Nowe obowiązki w zakresie rejestracji VAT-UE.
 3. Obowiązek i terminy składania informacji podsumowujących VAT-UE.
 4. Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT polskim podatnikom dokonującym zakupów w innym niż Polska państwie członkowskim.
 5. Zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług w 2010r.

III. Zasada przekazywania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym za 2009 rok

IV. Nowych formularzach podatkowych w 2010 roku

V. Składaniu zeznań podatkowych za 2009 rok bez podpisu kwalifikowanego drogą elektroniczną.

imgp1709.jpg

     Należy podkreślić, iż omówione na szkoleniu zmiany w podatku dochodowym i podatku od towaru i usług w istotny sposób wpływają na uprawnienia i obowiązki podatników, co oznacza, że znowelizowane przepisy będą mieć ogromny wpływ na działalność wielu z nich.

     Z uwagi na duże zainteresowanie omawianą tematyką, Cech wspólnie z Urzędem Skarbowym planuje kolejną edycję Rzemieślniczej Akademii Umiejętności. Dzięki temu, iż opiekę medialną nad wykładami stale sprawuje „Tygodnik Pułtuski” o terminie następnego wykładu powiadomimy  wszystkich zainteresowanych na łamach gazety.

AKADEMIA 

Dyrektor Cechu

Janusz Borzyński

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »