cech_biuro_rachunkowe.jpg
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS Drukuj
crrip_wyszkow_plakat_szkolenia.jpg
Czytaj całość
 
NOWY FACH - KUCHARZ Drukuj

Image

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: „Kucharz” dla 64 uczestników projektu nr POKL.06.01.01-14-411/09 pt. „Jesteś bez pracy? Nowy fach masz – jak na tacy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 2. Przedmiot zamówienia
  1. Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie „Kucharz” w ramach projektu nr POKL.06.01.01-14-411/09 pt. „Jesteś bez pracy? Nowy fach masz – jak na tacy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 14.02.2011r. do 21.10.2011 r., tj. zgodnie z załączonym harmonogramem – załącznik nr 4 do Specyfikacji.
Czytaj całość
 
NOWY FACH - MANICURE I STYLIZACJA PAZNOKCI Drukuj

Image

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: „Manicure i stylizacja paznokci” dla 64 uczestników projektu nr POKL.06.01.01-14-411/09 pt. „Jesteś bez pracy? Nowy fach masz – jak na tacy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 2. Przedmiot zamówienia
  1. Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie „Manicure i stylizacja paznokci” w ramach projektu nr POKL.06.01.01-14-411/09 pt. „Jesteś bez pracy? Nowy fach masz – jak na tacy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 07.04.2011r. do 19.10.2011r., tj. zgodnie z załączonym harmonogramem – załącznik nr 4 do Specyfikacji
Czytaj całość
 
NOWY FACH - WIZAŻ Drukuj

Image

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości  w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: „Wizażu” dla 64 uczestników projektu nr POKL.06.01.01-14-411/09 pt. „Jesteś bez pracy? Nowy fach masz – jak na tacy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 2. Przedmiot zamówienia
  1. Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie „Wizażu” w ramach projektu nr POKL.06.01.01-14-411/09 pt. „Jesteś bez pracy? Nowy fach masz – jak na tacy!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 13.01.2011 r. do 30.09.2011 r., tj. zgodnie z załączonym harmonogramem – załącznik nr 4 do Specyfikacji
Czytaj całość
 
KONKURS FOTOGRAFICZNY Drukuj

karta_uczestnictwa.jpg

 

KARTA UCZESTNICTWA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

DNI PATRONA PUŁTUSKA ŚW. MATEUSZA W OBIEKTYWIE APARATU FOTOGRAFICZNEGO

Pobierz formularz karty uczestnictwa w konkursie fotograficznym!

 
GRUNT TO NOWE KWALIFIKACJE - MANICURE I STYLIZACJA PAZNOKCI Drukuj

 plakat_gtnk_225x320

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Manicure i stylizacja paznokci" dla 42 uczestników projektu nr POKL.08.01.02-14-028/09 pt. "Grunt to nowe kwalifikacje" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" POKL.
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie "Manicure i stylizacja paznokci" w ramach projektu nr POKL.08.01.02-14-028/09 pt. "Grunt to nowe kwalifikacje" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” POKL.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
Czytaj całość
 
GRUNT TO NOWE KWALIFIKACJE - PILARZ (DRWAL - OPERATOR PILARKI) Drukuj

 plakat_gtnk_225x320

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: „Pilarz (Drwal - Operator Pilarki)" dla 42 uczestników projektu nr POKL.08.01.02-14-028/09 pt. „Grunt to nowe kwalifikacje” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" POKL.
 2. Przedmiot zamówienia:
  1. Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie "Pilarz (Drwal - Operator Pilarki)" w ramach projektu nr POKL.08.01.02-14-028/09 pt. "Grunt to nowe kwalifikacje" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" POKL.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
Czytaj całość
 
GRUNT TO NOWE KWALIFIKACJE - KURS PRAWA JAZDY KAT. C Drukuj

 plakat_gtnk_225x320

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Kurs prawa jazdy kat. C" dla 42 uczestników projektu nr POKL.08.01.02-14-028/09 pt. "Grunt to nowe kwalifikacje" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" POKL.
 2. Przedmiot zamówienia
  1. Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie "Kurs prawa jazdy kat. C" w ramach projektu nr POKL.08.01.02-14-028/09 pt. "Grunt to nowe kwalifikacje" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” POKL.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
Czytaj całość
 
GRUNT TO NOWE KWALIFIKACJE - OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO Drukuj

 plakat_gtnk_225x320

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Operator wózka widłowego" dla 42 uczestników projektu nr POKL.08.01.02-14-028/09 pt. "Grunt to nowe kwalifikacje" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" POKL.
 2. Przedmiot zamówienia
  1. Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie "Operator wózka widłowego" w ramach projektu nr POKL.08.01.02-14-028/09 pt. "Grunt to nowe kwalifikacje" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” POKL.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
Czytaj całość
 
GRUNT TO NOWE KWALIFIKACJE Drukuj

 Image

 

„GRUNT TO NOWE KWALIFIKACJE”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Image 

 

Organizator Projektu: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku

 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?

Projekt kierowany jest do rolników i domowników rolników ubezpieczonych w KRUS, zamieszkujących teren powiatu pułtuskiego i makowskiego, którzy chcą zdobyć poszukiwane na rynku kwalifikacje i umiejętności w zakresie...

Czytaj całość
 
RZEMIEŚLNICZA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Drukuj

     O tym, że Urząd Skarbowy w Pułtusku jest przyjazny przedsiębiorcy wie niemal każdy członek Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Kolejnym przykładem dobrej współpracy Cechu i Urzędu Skarbowego w dziedzinie  podnoszenia poziomu wiedzy o przepisach prawa podatkowego był pierwszy w tym roku  wykład Rzemieślniczej Akademii Umiejętności.

     Wysoki poziom szkolenia zapewnił udział specjalistów z Urzędu Skarbowego w Pułtusku w osobach: Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego p. Barbary Kalinowskiej; Kierownika Referatu Czynności Sprawdzających P. Moniki Trawińskiej, Starszego Komisarza Skarbowego P. Gabrieli Fabisiak i Starszego Referenta P. Rafała Kaźmierczaka.

AKADEMIA

Czytaj całość
 
CECH REALIZUJE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU Drukuj

plakat_nowy_zawod_color.jpg

Kliknij obraz aby przejść na stronę projektu

 
KONFERENCJA - DZIEŃ INFORMACYJNY EEN Drukuj

Image 

 

W dniu 7 grudnia 2009 r. odbyła się

KONFERENCJA - DZIEŃ INFORMACYJNY EEN

„Fundusze strukturalne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

działających na terenie woj. mazowieckiego”

 

zorganizowana przez:

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Czytaj całość
 
WIGILIA 2009 Drukuj

…Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By krucha biel opłatka skłóconych godziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co "w żłobie leży" …
                                                        o. Franciszek Czarnowski

 

w dniu 7 grudnia 2009 r. (poniedziałek) o godz. 17.00

do Domu Rzemiosła w Pułtusku

 

zorganizowany został

 

WIECZÓR WIGILIJNY

  WIGILIA 2009

 

W ten magiczny wieczór czar Bożego Narodzenia sprawił, iż przy wigilijnym stole mogliśmy we wspólnym gronie przełamać się opłatkiem, życząc sobie

Zdrowych i Radosnych Świąt oraz Do Siego 2010 Roku.

 

W uroczysty nastrój wprowadziła wszystkich wspólnie zaśpiewana kolęda „Wśród nocnej ciszy”,

po czym ks. Kanonik Wiesław Kosek  odczytał słowa Ewangelii wg Św. Łukasza o Narodzeniu Jezusa , a następnie wygłosił homilię.

Czytaj całość
 
NIE SIEDŹ W DOM ZAŁAMANY - SZKOLENIE OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO Drukuj

Image

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: „Operator wózka widłowego" dla 56 uczestników projektu nr POKL.06.01.01-14-223/09 pt. „Nie siedź w domu załamany - my Ci nowy zawód damy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” PO KL.
 2. Przedmiot zamówienia
  1. Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie „Operator wózka widłowego" w ramach projektu nr POKL.06.01.01-14-223/09 pt. „ Nie siedź w domu załamany - my Ci nowy zawód damy”, realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” PO KL.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 07.12.2009r. do 21.12.2010 r.
Czytaj całość
 
NIE SIEDŹ W DOM ZAŁAMANY - MANICURE I STYLIZACJA PAZNOKCI Drukuj

 

Image

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Manicure i stylizacja paznokci" dla 56 uczestników projektu nr POKL.06.01.01-14-223/09 pt. „Nie siedź w domu załamany - my Ci nowy zawód damy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" PO KL.
 2. Przedmiot zamówienia
  • Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie "Manicure i stylizacja paznokci" w ramach projektu nr POKL.06.01.01-14-223/09 pt. "Nie siedź w domu załamany - my Ci nowy zawód damy", realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" PO KL.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 30.11.2009 r. do 31.10.2010 r.
Czytaj całość
 
NIE SIEDŹ W DOM ZAŁAMANY - SZKOLENIE KURS PRAWA JAZDY KAT. C Drukuj

 

Image

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Kurs prawa jazdy kat. C" dla 56 uczestników projektu nr POKL.06.01.01-14-223/09 pt. "Nie siedź w domu załamany - my Ci nowy zawód damy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" PO KL.
 2. Przedmiot zamówienia
  • Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie "Kurs prawa jazdy kat. C" w ramach projektu nr POKL.06.01.01-14-223/09 pt. "Nie siedź w domu załamany - my Ci nowy zawód damy", realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" PO KL.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 23.11.2009 r. do 31.10.2010 r.
Czytaj całość
 
NIE SIEDŹ W DOM ZAŁAMANY - SZKOLENIE OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO Drukuj

 

Image

Szanowni Państwo!

Działając zgodnie z zasadą konkurencyjności, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej organizacji szkolenia:

 1. Zamawiający Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku zaprasza do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia w zakresie: "Operator wózka widłowego" dla 56 uczestników projektu nr POKL.06.01.01-14-223/09 pt. "Nie siedź w domu załamany - my Ci nowy zawód damy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" PO KL.
 2. Przedmiot zamówienia:
  • Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie "Operator wózka widłowego" w ramach projektu nr POKL.06.01.01-14-223/09 pt. "Nie siedź w domu załamany - my Ci nowy zawód damy", realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" PO KL.
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona Specyfikacja.
 3. Termin wykonania zamówienia: od 07.12.2009 r. do 21.12.2010 r.
Czytaj całość
 
STOISKA RZEMIOSŁA NA DNIACH PATRONA PUŁTUSKA Drukuj
 • Image folder specified does not exist!
 •  
Czytaj całość
 
CECH RZEMIOSŁ NA DNIACH PATRONA Drukuj

 • Image folder specified does not exist!
 •  

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 30